_________________________________________________________ 

Skaņa - Juris Rozenbergs

_________________________________________________________

Skaņa - Artis Rācenājs

_________________________________________________________

Skaņa - Mārtiņš Āboliņš

_________________________________________________________

Skaņa - Alvis Veismanis

_________________________________________________________

Gaisma - Artis Gulbis

_________________________________________________________

Gaisma - Reinis Ansons

_________________________________________________________